Om Oss

Vi är medlemmar i EIO vilket vi är väldigt stolta över och använder deras portal för att leverera arbeten av högsta kvalité.

ISO 9000 är något vi satsar hårt på då kvalité och miljö är högt prioriterat hos oss. Personalen får erforderlig utbildning fortlöpande inom aktuella områden för vår branch såsom , Lift, elsäkerhet, PLC, Styr och Regler, HLR. Vi följer även kollektivavtalet för vår bransch.

Elinstallatören i Rydebäck AB är godkända av Svenska elektriker förbundet och finns med i deras portal för att hitta seriösa och auktoriserade elinstallatörer, klicka här för att komma till deras portal.

Elsäkerhetsverket har lanserat en tjänst där du som privatperson är skyldig att förvissa dig om att du anlitar en auktoriserad elinstallatör, klicka här för att komma till sidan där väljer du sedan länken längre ner på sidan till e-tjänsten kolla elföretaget.